Vattenkraft Kunskap

 • Posttid: 2022-05-19

  Vattenkraft är att omvandla vattenenergin i naturliga floder till elektricitet för människor att använda.Det finns olika energikällor som används vid elproduktion, såsom solenergi, vattenkraft i floder och vindkraft som genereras av luftflöde.Kostnaden för vattenkraftproduktion med vattenkraft är ch...Läs mer»

 • Posttid: 2022-05-17

  AC-frekvensen är inte direkt relaterad till motorvarvtalet i vattenkraftverket, men den är indirekt relaterad.Oavsett vilken typ av kraftgenereringsutrustning är det nödvändigt att överföra elektrisk energi till elnätet efter att ha genererat elektrisk energi, det vill säga att generatorn måste vara ansluten ...Läs mer»

 • Posttid: 2022-13-05

  bakgrund om reparation av slitage på turbinens huvudaxel Under inspektionsprocessen fann underhållspersonalen på ett vattenkraftverk att ljudet från turbinen var för högt och temperaturen i lagret fortsatte att stiga.Eftersom företaget inte har skick för axelbyte...Läs mer»

 • Posttid: 2022-11-05

  Reaktionsturbin kan delas in i Francis-turbin, axialturbin, diagonalturbin och rörformig turbin.I Francis-turbinen strömmar vattnet radiellt in i vattenstyrmekanismen och axiellt ut ur löparen;I axialflödesturbinen rinner vattnet in i ledskenan radiellt och in...Läs mer»

 • Posttid: 2022-07-05

  Vattenkraft är en process för att omvandla naturlig vattenenergi till elektrisk energi genom att använda tekniska åtgärder.Det är det grundläggande sättet att använda vattenenergi.Bruksmodellen har fördelarna med ingen bränsleförbrukning och ingen miljöförorening, vattenenergi kan kontinuerligt kompletteras...Läs mer»

 • Posttid: 2022-04-25

  Vattenkraftverk med pumplager är den mest använda och mogna tekniken inom storskalig energilagring, och kraftverkets installerade kapacitet kan nå gigawattnivå.För närvarande är pumpkraftverket med den mest mogna utvecklingsskalan i världen.Pumpad förvaring...Läs mer»

 • Posttid: 2022-04-19

  Det finns många typer av hydrogeneratorer.Idag, låt oss presentera axialflödeshydrogeneratorn i detalj.Tillämpningen av axialflödesvattengeneratorer under de senaste åren är främst utvecklingen av högt vattentryck och stor storlek.Utvecklingen av inhemska axialflödesturbiner går också snabbt....Läs mer»

 • Posttid: 2022-04-14

  Hastigheten på vattenturbiner är relativt låg, speciellt den vertikala vattenturbinen.För att generera 50Hz AC, antar vattenturbingeneratorn en magnetisk polstruktur med flera par.För vattenturbingeneratorn med 120 varv per minut krävs 25 par magnetiska poler.För att...Läs mer»

 • Posttid: 2022-12-04

  Det har gått 111 år sedan Kina började bygga shilongba vattenkraftstation, den första vattenkraftstationen 1910. Under dessa mer än 100 år, från den installerade kapaciteten för shilongba vattenkraftstation på endast 480 kW till de 370 miljoner kW som nu rankas först i världen, Kina...Läs mer»

 • Posttid: 2022-06-04

  Vattenturbin är ett slags turbinmaskineri i vätskemaskineri.Redan omkring 100 f.Kr. har prototypen av vattenturbin – vattenturbin fötts.På den tiden var huvudfunktionen att köra maskiner för spannmålsbearbetning och bevattning.Vattenturbin, som en mekanisk enhet driven ...Läs mer»

 • Posttid: 2022-02-04

  Peltonturbin (även översatt: Pelton waterwheel eller Bourdain turbine, engelska: Pelton wheel eller Pelton Turbine) är en slags slagturbin, som utvecklades av den amerikanske uppfinnaren Lester W. Utvecklad av Alan Pelton.Peltonturbiner använder vatten för att flöda och träffar vattenhjulet för att få energi, vilket...Läs mer»

 • Posttid: 2022-03-28

  Rotationshastigheten för hydrauliska turbiner är relativt låg, speciellt för vertikala hydrauliska turbiner.För att generera 50Hz växelström antar den hydrauliska turbingeneratorn en struktur av flera par magnetiska poler.För en hydraulisk turbingenerator med 120 varv p...Läs mer»

Skicka ditt meddelande till oss:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss